Programy nauczania
Przedszkole

Wydawnictwo Jedność, Kielce:

Tytuł programu : Kochamy dobrego Boga, AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Podręczniki:

Grupa trzylatków - Radosne dzieci Boże,  red. J. Snopek, D. Kurpiński, nr AZ-01-01/10-KI-1/15

Grupa czterolatków - Świat dziecka Bożego, red. J. Snopek, D. Kurpiński, nr KI-02-01/10-KI-3/15

Grupa pięciolatków (zerówka) -  Spotkania dzieci Bożych, red. J. Snopek, D. Kurpiński, nr AZ-03-01/10-KI-2/15

 

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań:

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga, AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Podręczniki:

Grupa trzy- i czterolatków - Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-01-01/10-PO-1/12

Grupa pięciolatków - Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-03-01/10-PO-1/11

 
Szkoła podstawowa

Wydawnictwo Jedność, Kielce:

Tytuł programu : W drodze do Wieczernika, AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Podręczniki:

Klasa I szkoły podstawowej - Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Klasa II szkoły podstawowej - Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, nr AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III szkoły podstawowej - Jezus jest z nami, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, nr AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Tytuł programu: Odkrywamy tajemnice Bożego świata, AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Podręczniki:

Klasa IV szkoły podstawowej - Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielinicki, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Klasa V szkoły podstawowej - Spotkania uBOGAcające , red. K. Mielinicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-22-02/12-KI-1/13

Klasa VI szkoły podstawowej - Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielinicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań:

Tytuł programu: W rodzinie dzieci Bożych, AZ-1-01/12 z 4 I 2012

Podręczniki:

Klasa I szkoły podstawowej - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,  red. J. Szpet, D. Jackowiak nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Klasa II szkoły podstawowej - Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-12-01/10-PO-1/12

Klasa III szkoły podstawowej - Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-13-01/10-PO-1/13

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę, AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Podręczniki:

Klasa IV szkoły podstawowej - Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Klasa V szkoły podstawowej - Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-22-01/10-PO-1/12

Klasa VI szkoły podstawowej - Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-23-01/10-PO-2/13

 
Gimnazjum

Wydawnictwo Jedność, Kielce:

Tytuł programu : Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, AZ-3-01/13 z 9 IV 2013

Podręczniki:

Klasa I gimnazjum - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Klasa II gimnazjum - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Klasa III gimnazjum - Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa,red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-33-01/13-KI-1/16

 

 

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań:

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, AZ-3-01/10 z 09 VI 2010

Podręczniki:

Klasa I gimnazjum - Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-31-01/10-PO-1/11

Klasa II gimnazjum - Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-32-01/10-PO-1/12

Klasa III gimnazjum - Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-33-01/10-PO-3/13

 
Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Jedność, Kielce:

Tytuł programu :

Liceum: Żyć, aby wierzyć i kochać, AZ-4-03/12 z 30 V 2012

Technikum: Żyć, aby wierzyć i kochać, AZ-4-01/12 z 30 V 2012

Podręczniki:

Klasa I liceum i technikum - W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-41-03/12-KI-1/12

Klasa II liceum i technikum - Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-42-03/12-KI-2/13

Klasa III technikum - Za progiem nadziei, red. B. Nosek, S. Mazur, K. Rokosz, nr AZ-43-01/12-KI-2/14

Klasa III liceum i IV technikum - W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-43-03/12-KI-1/14

 

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań:

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Podręczniki:

Klasa I - Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-41-01/10-PO-1/11

Klasa II - Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-42-01/10-PO-1/12

Klasa III - Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, nr AZ-43-01/10-PO-1/14