Programy nauczania
Podręczniki w diecezji sosnowieckiej

Drodzy Katecheci!

Uprzejmie przypominam, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania.

Od 1 września 2021 r. wprowadzamy nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP.

Dekret w tej sprawie TUTAJ