Personalia

 

Dyrektor
Ks. kan. dr Michał Borda - ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego KEP do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych (2023-2028), członek Prezydium Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych KEP (2023-)

Sekretariat
lic. Katarzyna Siata

Wizytatorzy
Ks. dr Michał Borda
Ks. mgr Adam Gołąb
Ks. mgr Marek Bigaj
Ks. mgr Andrzej Małodobry
Ks. mgr Andrzej Mróz

Diecezjalni Doradcy Metodyczni Religii
mgr lic. Ewa Felis
mgr Anna Głowacz
mgr Janina Lazur
mgr Bożena Szymonek - ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli

Diecezjalny duszpasterz nauczycieli
Ks. mgr Adam Gołąb

Diecezjalna Rada Katechetyczna
ks. dr Michał Borda
ks. mgr lic. Przemysław Długaj
ks. mgr Adam Gołąb
Ks. mgr Marek Bigaj
Ks. mgr Andrzej Małodobry
Ks. mgr Andrzej Mróz
ks. mgr Paweł Cicirko
ks. mgr Paweł Łajca
mgr lic. Ewa Felis
mgr Anna Głowacz
mgr Bożena Szymonek
mgr Janina Lazur
s. mgr Honorata Teresa Niemiec
mgr Katarzyna Głowacz
mgr Marek Wilczyński
mgr Anna Dydak
mgr Magdalena Nowak
mgr Małgorzata Bryzik
mgr Anna Goska
mgr Bogusława Głowacz
mgr Elżbieta Doniec
mgr Roman Bodzioch