Formacja katechetów
1 Dni skupienia
2 Konferencje metodyczne
3 Rekolekcje
4 Warsztaty
5 Konferencja metodyczna dla księży