Formacja katechetów
1 Dni skupienia
2 Konferencje i warsztaty metodyczne
3 Rekolekcje dla katechetów świeckich
4 Konferencja metodyczna dla księży