Formacja katechetów
1 Dni skupienia
2 Konferencje metodyczne
3 Konferencja metodyczna dla księży