Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zmarł ks. prał. Tadeusz Kamiński
01.06.2020

Program uroczystości pogrzebowych ks. prał. Tadeusza Kamińskiego - wieloletniego diecezjalnego wizytatora katechizacji:

WTOREK (2 czerwca 2020 r.) - Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu

godz. 12.00 - powitanie trumny z ciałem śp. ks. prał. Tadeusza przez wiernych parafii - modlitewne czuwanie grup parafialnych i wiernych;

godz. 14.30 - różaniec w intencji zmarłego;

godz. 15.00 - Msza Święta pogrzebowa sprawowana przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Po Mszy eksporta ciała śp. ks. Tadeusza.

ŚRODA (3 czerwca 2020 r.) - Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach (archidiecezja częstochowska)

godz. 12.00 - Msza Święta pogrzebowa sprawowana przez Księdza Biskupa Piotra Skuchę. Po Mszy Świętej, zgodnie z wolą Zmarłego i rodziny, złożenie ciała śp. ks. prał. Tadeusza Kamińskiego na cmentarzu parafialnym.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, kapłan Tadeusz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

 
Dekret w sprawie nowych podręczników
16.05.2020

Drodzy Katecheci!
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału.


Dekret oraz Uchwała: http://www.katecheza.sosnowiec.pl/prawo/dokumenty-kocioa/598-uchwaa-w-sprawie-obowizywania-podstawy-programowej-katechezy-kocioa-katolickiego-w-polsce-i-programow-nauczania-religii-oraz-oceny-podrcznikow

Z kapłańskim pozdrowieniem,
ks. Michał Borda

 
Rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu Literackiego pt. Wielkanoc w czasie izolacji
16.05.2020

Na przełomie kwietnia i maja diecezja sosnowiecka zorganizowała konkurs literacki, którego celem było pogłębienie rozumienia tajemnic męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pomoc w duchowym przeżyciu przygotowań do Wielkanocy, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz okresu wielkanocnego, kultywowanie historii i tradycji chrześcijańskiej, umocnienie nadziei na zwycięstwo w walce z koronawirusem, stworzenie szansy poznawania Boga poprzez piękno literackiego słowa, zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W dniu 14 maja 2020 r. jury w składzie ks. Michał Borda, ks. Michał Knapik oraz ks. Konrad Mruk wyłoniło 15 laureatów:

- Magdalena Bieniecka z Czeladzi;
- Patrycja Bugaj uczennica kl. 2 Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu;
- Leszek Cebo z Bukowna;
- Anna Czerwiec-Banek z Sosnowca;
- Martyna Dymon z Jaworzna;
- Patrycja Głowacka z Jaworzna;
- Waldemar Kapuścik z Będzina;
- Kamil Kotuła uczeń kl. 6 Szkoły Podstawowej Nr 18 w Dąbrowie Górniczej;
- Natalia Makowska uczennica kl. 1 IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu;
- Maja Markowska uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu;
- Magdalena Matluch z Trzyciąża;
- Zoja Piotrowska uczennica kl. 6 Szkoły Podstawowej w Rogoźniku;
- Alicja Przyjemska uczennica kl. 3 Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu;
- Klaudia Stormowska uczennica kl. 6 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czeladzi;
- Nadia Trefon uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

Laureatom i wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękując za udział w konkursowych zmaganiach. Wybrane prace publikujemy poniżej. Zachęcamy do lektury.

Patrycja Bugaj, Leszek Cebo, Martyna Dymon, Zoja Piotrowska, Alicja Przyjemska

 
Informacje przekazane przez Wydawnictwo Jedność
16.05.2020

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2020/21do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku


6-latki (klasa 0) Program „TAK dla Jezusa" nr AZ-0-01/20 Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha". Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Klasa I – szkoła podstawowa Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem" nr AZ-1-01/18 Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Klasa V – szkoła podstawowa Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość" AZ-2-02/20 Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa I – szkoła ponadpodstawowa: liceum i technikum program „Z Bogiem w dorosłe życie" nr AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-4-01/18 Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy żyją wolnością". Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Klasa I – szkoła branżowa I stopnia program „Ku dorosłości" nr AZ-5-01/18 Tytuł podręcznika: „Jestem chrześcijaninem. Wierzę". Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek

 
Informacje przekazane przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha
16.05.2020

Tytuły nowych podręczników Wydawnictwa Świętego Wojciecha wraz z nazwiskami redaktorów:

Koordynator projektu NOWE PODRĘCZNIKI ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa „0" program nr AZ-0-01/18
• Kocham Pana Jezusa ( dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek

klasa I Szkoła Ppodstawowa program nr AZ-1-01/18
• Pan Bóg jest naszym Ojcem ( dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek

klasa V Szkola Podstawowa program nr AZ -2-01/18
• Bóg szuka człowieka (dwie części) redaktorzy: s.Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa I Szkoła Ponadpodstawowa program nr AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-04-01/18
• Szukam Wolności redaktor: ks. dr Radosław Mazur

Klasa I Szkoła Branżowa I stopnia program nr AZ-5-01/18
• Droga do dojrzałej wiary redaktor: ks. dr Radosław Mazur

Uwaga:
• OGÓLNOPOLSKI PROGRAM NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP
• nr podręcznika, nadany jest po recenzji na podstawie wspomnianego programu

 
Komunia Święta Wielkanocna
13.05.2020

Drodzy Katecheci,
Serdecznie proszę o uwrażliwienie Państwa uczniów na potrzebę przystąpienia do Komunii Świętej Wielkanocnej, poprzedzonej skorzystaniem z sakramentu pokuty i pojednania. W tym roku możliwość przyjęcia Komunii Świętej Wielkanocnej upływa 7 czerwca 2020 r. (Niedziela Trójcy Świętej). Bardzo proszę o poprowadzenie on-line katechez dla dzieci i młodzieży na ten temat. Poniżej, do swobodnego wykorzystania, propozycje przygotowane przez ks. dr. Michała Knapika - Wicedyrektora Wydziału Katechetycznego.

kl. IV-VI szkoła podstawowa

kl. VII-VIII szkoła podstawowa

szkoła średnia

Łączę wyrazy szacunku
Ks. dr Michał Borda

 
Diecezjalny konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - Totus Tuus
30.04.2020

Diecezjalny konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Totus Tuus

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII

CELE KONKURSU
- uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
- kultywowanie pamięci o wielkim Polaku – św. Janie Pawle II
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną na temat: „Pasje/hobby Karola Wojtyły". Prace należy wykonać dowolną techniką w wybranym przez siebie formacie. Można przedstawić np. Karola na bramce, na nartach, w górach lub na kajaku itd.
Każdy uczestnik przesyła jedną pracę plastyczną pocztą na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec. Prace należy przesyłać do dnia 31 maja 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Uczniowie klas IV-VIII wykonują pracę plastyczną na temat: „Ważne słowa Jana Pawła II". Prace należy wykonać dowolną techniką w wybranym przez siebie formacie. Należy zilustrować, wybrane przez siebie, kluczowe słowa wypowiedziane przez papieża w czasie pontyfikatu. Można skorzystać z poniższych propozycji:
- Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach!
- Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
- Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.
- Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne...
- Tylko dziś jest Twoje.
- Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
- Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.
- Każde życie jest święte!

Każdy uczestnik przesyła jedną pracę plastyczną pocztą na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec. Prace należy przesyłać do dnia 31 maja 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.
4. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
6. Odbiór nagród nastąpi w dniu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości. Organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród. W przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. Przewidziana jest również pokonkursowa wystawa wybranych prac w budynku Wydziału Katechetycznego.

Do prac należy dołączyć i przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".


Karta informacyjna i oświadczenie autora pracy TUTAJ

 
XI edycja konkursu Wypłyń na głębię
30.04.2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W SOSNOWCU
organizuje konkurs literacki

Edycja jedenasta WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Człowieka trzeba mierzyć wielkością serca (Jan Paweł II, 1999r.) (konkurs literacki)

Organizatorzy konkursu:
• Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Sosnowcu
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
• Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Patronat honorowy:
Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej - Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak
Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński
Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i podstawowych głównie Sosnowca.

2. Celem konkursu jest:
• stworzenie okazji do twórczej refleksji nad nauczaniem i działaniem św. Jana Pawła II oraz innych błogosławionych i świętych,
• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,
• publikacja najlepszych literackich prac konkursowych,
• uwrażliwienie młodych ludzi na dobro.

3. Zapraszamy do udziału w konkursie literackim, którego problematyka zawiera się w podanym powyżej temacie.
W bieżącym roku szkolnym konkurs odbędzie się tylko w kategorii literackiej:
• uczestnik pisze pracę podejmującą temat wielkości człowieka (jego dokonania, doświadczenie życiowe, „wielkość w małości", wielkość jako godne, uczciwe życie, wierność sobie, wyznawanym wartościom...),
• uczeń przedstawia jedną (samodzielnie wykonaną i dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach) pracę literacką (do 2 stron A4 maszynopisu - Times New Roman; 12; margines 2,5):
1. klasy 1 – 5 szkoły podstawowej – charakterystykę wybranej postaci literackiej spełniającą kryteria tematu,
2. klasy 6 – 8 szkoły podstawowej oraz klasy szkoły średniej – charakterystykęwybranej postaci autentycznej (historycznej lub współczesnej) spełniającą kryteria tematu,
• termin nadsyłania prac – 31 maja 2020 r.,
• prosimy o przekazanie ZSK prac w wersji elektronicznej.

4. Oceny prac pod względem wartości artystycznych, językowych i oryginalności dokona jury składające się z nauczycieli polonistów ZSK w Sosnowcu.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 2020 r.
Zostaną zamieszczone na stronie ZSK.

6. Nagrody:
• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
• zwycięzca konkursu literackiego otrzyma nagrodę rzeczową oraz jego praca zostanie wydana w biuletynie pamiątkowym.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do ZSK zgłoszenia (załącznik) w wyznaczonym terminie wraz z pracą konkursową. Dostarczenie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

8. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej ZSK: www.katolik.sosnowiec.pl w zakładce: konkursy.
Dodatkowych informacji udzielają także:
mgr Iwona Cioch-Książek – 503 583 097
mgr Dorota Domagała-Pępek – 696 447 507

Karta zgłoszenia TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs plastyczno-informatyczny w czasach pandemii z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
30.04.2020

Zapraszamy do udziału w Diecezjalnym konkursie plastyczno-informatycznym w czasach pandemii z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II


Kartka urodzinowa dla św. Jana Pawła II

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII

CELE KONKURSU
- uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
- kultywowanie pamięci o wielkim Polaku – św. Janie Pawle II
- rozwijanie świadomości o potrzebie i możliwości zdobywania świętości
- wyrażanie wdzięczności Bogu za dar życia
- pielęgnowanie chrześcijańskiej miłości poprzez zwyczaj składania życzeń z okazji rocznicy urodzin
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych i możliwości informatycznych
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczniowie klas I-III wykonują kartkę urodzinową formatu A-5 dowolną techniką plastyczną. Na kartce powinno się znaleźć zamiast życzeń na 100. urodziny – podziękowanie Bogu za dar życia św. Jana Pawła II z prośbą o wstawiennictwo Świętego w zmaganiach z koronawirusem. Wskazane jest mało tekstu, a dużo twórczości plastycznej. Każdy uczestnik przesyła jedną pracę pocztą na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec. Kartki należy przesyłać do dnia 31 maja 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Uczniowie klas IV-VIII wykonują na ten sam temat e-kartkę w programie np. Canva, PowerPiont, PowerPoint 3D lub in. Przy tworzeniu e-kartki uczniowie pracują samodzielnie, tworzą indywidualnie, mogą korzystać z gotowych szablonów, które należy przepracować zgodnie z tematyką konkursu. E-kartki należy przesyłać na adres mailowy Wydziału Katechetycznego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule e-maila „Konkurs diecezjalny – kartka urodzinowa". E-kartki należy przesyłać do dnia 31 maja 2020 r.
4. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Nadesłane kartki i e-kartki przechodzą na własność organizatora konkursu.
6. Odbiór nagród nastąpi w dniu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości. Organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród. W przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych kartek i e-kartek przewidziane są nagrody rzeczowe. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja wybranych prac na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego oraz pokonkursowa wystawa kartek.

Do kartek (klasy I-III) należy dołączyć i przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

Do e-kartek (klasy IV-VIII) należy dołączyć i przesłać również w wersji elektronicznej na wskazany adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

karta informacyjna TUTAJ
oświadczenie autora pracy TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs w czasach pandemii na wywiad dziennikarski z papieżem z racji 100. rocznicy urodzin
30.04.2020

Zapraszamy do udziału w Diecezjalnym konkursie w czasach pandemii na wywiad dziennikarski z papieżem z racji 100. rocznicy urodzin

Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły – św. Jan Paweł II

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie szkół średnich

CELE KONKURSU
Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II jest najwybitniejszym Polakiem wszechczasów. Jego pontyfikat odmienił losy świata i Europy, rozsławił Polskę, milionom ludzi dał nadzieję i poczucie bliskości Boga. Pozostaje on wciąż w sercach i umysłach wielu ludzi, którzy pamiętają go z pielgrzymek, przemówień, dokumentów, homilii, wreszcie przejmującego świadectwa cierpienia i odchodzenia. W tym roku przeżywamy 100. rocznicę jego urodzin.
Od jego śmierci minęło już 15 lat, dlatego wielu młodych ludzi kojarzy św. Jana Pawła II jedynie jako jedną z wielu postaci historycznych, która nie ma żadnego wpływu na ich życie. Byłoby wielką szkodą dla młodego pokolenia Polaków, gdyby nie czerpali z bogactwa życia i nauczania polskiego papieża. Z tego powodu warto przypomnieć osobę Wielkiego Rodaka i pokazać przykład życia, które może być święte i inspirujące również w czasie młodości.
W związku z tym diecezja sosnowiecka ogłasza konkurs, który ma za zadanie:
- uczcić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II,
- odnowić pamięć o św. Janie Pawle II wśród ludzi młodych,
- upowszechniać nauczanie papieża Polaka,
- promować wybitne postawy religijne i patriotyczne,
- dać dzieciom i młodzieży niezawodny autorytet,
- ożywić zainteresowanie życiem i działalnością Karola Wojtyły,
- zachęcić do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wywiadu dziennikarskiego ze św. Janem Pawłem II. Papież ma w nim odpowiadać na pytania dotyczące m.in.: swojego dzieciństwa, rodziców, lat szkolnych, studiów, decyzji o wyborze kapłaństwa, seminarium.
3. Pytania i odpowiedzi papieża powinny ograniczyć się do czasu dzieciństwa i młodości, aż do przyjęcia święceń kapłańskich i pobytu na pierwszej parafii włącznie.
4. Wywiad musi być napisany zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: max. 2 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman - 12 pkt., marginesy 2,5 cm., interlinia: 1,5 wiersza.
5. Wywiad należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule e-maila „Konkurs diecezjalny – Dzieciństwo i młodość św. Jana Pawła II".
6. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Nadesłane wywiady przechodzą na własność organizatora konkursu.
8. Odbiór nagród nastąpi w dniu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości. Organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród. W przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja wybranych wywiadów na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

TERMIN
Wywiady należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30 maja 2020 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do wywiadu należy dołączyć i przesłać również w wersji elektronicznej na wskazany adres poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy"

Karta informacyjna TUTAJ
Oświadczenie autora pracy TUTAJ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3