Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Konkurs 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
23.01.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
„Eucharystia daje życie" – program duszpasterski 2019 - 2022.
Szczegóły konkursu TUTAJ

 
Organizacja nauczania religii w przedszkolu, 13.09.2019 r.
14.09.2019

Przypomnienie Komisji Wychowania ws. organizacji nauczania religii w przedszkolu z dnia 13.09.2019 r.

Wobec artykułu „Religia w przedszkolu", który od pewnego czasu znajduje się na stronie https://edurada.pl/artykuly/religia-w-przedszkolu/ Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina:

1. Kiedy rozpocząć realizację zajęć religii?
2. W jakiej porze dnia organizowana jest religia?

Szczegóły: https://opoka.news/przypomnienie-komisji-wychowania-ws-organizacji-nauczania-religii-w-przedszkolu

 

 
Propozycja dla katechetów
17.12.2019

Drodzy Katecheci,
w imieniu dr Anety Rayzacher-Majewskiej, zachęcam do zapoznania się z inicjatywą "Katecheza bez granic", w ramach której w każdą sobotę o godz. 21:00 planowana jest emisja premierowych odcinków poświęconych teologii - różnym zagadnieniom, które mogą być przydatne na lekcjach religii np. w liceum czy starszych klasach podstawówki.
Link do kanału na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCjdkRgVRMRZ-ZetIJdgkTpg

 

 
Studia podyplomowe dla nauczycieli religii (od lutego 2020 roku)
10.12.2019

Studia podyplomowe dla nauczycieli religii (od lutego 2020 roku)
Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach

Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, daje możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach z wyjątkiem specjalnych osobom, które ukończą odpowiednie podyplomowe studia kwalifikacyjne.

W związku z powyższym, Wydział Teologiczny UŚ planuje otwarcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych (SPTK) oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej (SPKP). Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci czterosemestralnych SPTK uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych) zaś absolwenci dwusemestralnych SPKP do nauczania religii w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od semestru letniego, czyli od lutego 2020 roku. Zajęcia odbywają się w formie przewidzianej dla studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty). Odpłatność za studnia wynosi 1600 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (http://www.wtl.us.edu.pl/news.php), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 3569056) lub u kierownika studiów ks. dra hab. Romana Buchty, prof. UŚ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; kom. 519 318 961).

 
Wyniki XXV WKWB dla klas VI-VIII szkół podstawowych
03.12.2019

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w etapie szkolnym oraz dekanlnym wzięli udział w XXV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej kl. VI-VIII szkół podstawowych.

Komisja w składzie: ks. Michał Borda, ks. Michał Knapik, ks. Paweł Szczepanik, p. Anna Głowacz, p. Katarzyna Siata, na podstawie zebranych protokołów wyłoniła 12 uczniów, którzy przeszli do finału:
1. Ferdyn Melania kl. 6, Szkoła Podstawowa w Rogoźniku, pkt. 57, katecheta p. Anna Dydak.
2. Kutek Anna kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu, pkt. 56, katecheta ks. Tomasz Karaś.
3. Tarnówka Aleksandra kl. 8, Zespół Szkolno Przedszkolny w Bydlinie, pkt. 55, katecheta p. Grażyna Wrona.
4. Juniak Milena kl. 8, Szkoła Podstawowa w Kluczach. pkt. 55, katecheta p. Magdalena Nowak.
5. Bagińska Anna kl. 6, Szkoła Podstawowa w Żuradzie, pkt. 48, katecheta p. Danuta Komuńska.
6. Nowak Patrycja kl.6, Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu. pkt. 46, katecheta p. Katarzyna Zmarlak.
7. Łanik Aneta kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułoszowej, pkt. 46, katecheta ks. Michał Kocjan.
8. Kulig Krzysztof kl. 7, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, pkt. 46, katecheta p. Wiesława Nyczaj.
9. Kaczyński Kacper kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 18 w Dąbrowie Górniczej, pkt. 46, katecheta p. Elżbieta Doniec.
10. Krzysztoń Piotr kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 30 w Dąbrowie Górniczej, pkt 46, katecheta p. Teresa Ciesielska.
11. Nabrdalik Katarzyna kl. 6, Szkoła Podstawowa w Siemoni, pkt. 46, katecheta Aleksandra Olszówka.
12. Dziadek Amelia kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 1, pkt. 45, katecheta ks. Robert Tomasik.

 Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie w dniu 27.02.2020 r.

 
Ankieta dla katechetów
29.10.2019

Szczęść Boże,
w porozumieniu z Ks. Biskupem Markiem Mendykiem przekazuję prośbę ks. Piotra Roszaka – prodziekana ds. nauki Wydziału Teologicznego UMK do wydziałów katechetycznych w Polsce dotyczącą ankiety nt. sytuacji katechetów oraz umiejscowienia lekcji religii w systemie szkolnym.
Autorzy badania mają nadzieję, że pozyskane w ten sposób dane pozwolą na dostrzeżenie niebezpiecznych sytuacji w szkole, które mogą ograniczać skuteczność prowadzonej katechizacji i dostarczą materiału dot. katechetów, ich sytuacji we współczesnej szkole, relacji między katechetami a różnymi grupami składającymi się na szkołę (dyrekcja, nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie). Ankieta jest jednym z produktów projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan", który jest koordynowany przez zespół przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych pod moim kierownictwem, na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://ankiety.umk.pl/124568/lang-pl
Niniejsze badanie będzie dostępne w dniach 28 października - 18 listopada 2019 r.

Bardzo proszę o zainteresowanie badaniem katechetów w swojej diecezji.
Serdecznie pozdrawiam
ks. Marek Korgul
sekretarz Komisji Wychowania KEP

Instruktaż ankiety:
Ankietę (liczącą 40 pytań) wypełnia się poprzez wejście w swojej przeglądarce na link:
https://ankiety.umk.pl/124568/lang-pl
Następnie ankietowani powinni przejść zgodnie z instrukcjami przez kolejne pytania, które są w ankiecie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem ankiety: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie "tęczowego piątku"
23.10.2019

Wobec zaplanowanego kolejnego „tęczowego piątku" w polskich szkołach, przypominamy oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 25.10.2018 r.:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe" w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w przeważającej części) nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!

Po raz kolejny przypominamy, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 
Konspekty katechez o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim
19.10.2019

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, proszę nauczycieli religii o przeprowadzenie okolicznościowych katechez poświęconych życiu i dziełu Prymasa Tysiąclecia. Konspekty zostały przygotowane przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Warszawskiej, do swobodnego wykorzystania przez katechetów, na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całej Polsce.
Scenariusze lekcji religii: TUTAJ

 
Konspekty okolicznościowe związane z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II
18.10.2019

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, prosimy wszystkich katechetów o przeprowadzenie okolicznościowej katechezy dotyczącej życia i nauczania naszego wielkiego Rodaka.

Pomocą w tym zadaniu niech będą m.in. konspekty katechez przygotowane przez katechetów naszej diecezji z okazji rocznicy pobytu Świętego Papieża w Sosnowcu.

ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Dla PrzedszkolaKlasa I SPKlasa II SPKlasa III SPKlasa IV SPKlasa V SPKlasa VI SP; kalsa VII - VIII SP

Szkoła branżowaTechnikumLiceum OgólnokształcąceLiceum i TechnikumKlasy Liceum i TechnikumTechnikumLiceum i Technikum

 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Liturgicznej
15.10.2019

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej" już po raz siódmy organizuje Konkurs Wiedzy Liturgicznej w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół podstawowych. Ze względu na rosnące zainteresowanie uczniów z obszaru znacznie przekraczającego teren Archidiecezji Krakowskiej od tego roku, pod patronatem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów konkurs organizowany jest jako Ogólnopolski.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: eliminacje organizowane są w szkole przez nauczyciela, po uprzednim zgłoszeniu, dnia 2 grudnia br. (poniedziałek). Finał ma miejsce 7 marca 2020 r. (sobota) w murach krakowskiego seminarium duchownego. Wszelkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, literatura, kalendarium oraz materiały promocyjne dostępne są na stronie internetowej.
Jesteśmy głęboko przekonani, że to przedsięwzięcie może przyczynić się do doskonalenia formacji intelektualnej i liturgicznej najzdolniejszych uczniów uczęszczających na katechezę. Link do strony www naszego konkursu: http://konkursliturgiczny.pl/

Szczegóły TUTAJ

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2