Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy
09.06.2020

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy

W dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego obradowała w Legnicy Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Podczas posiedzenia poruszano m.in. aktualne problemy związane z nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach.

1. Komisja wyraża wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Komisja w pełni popiera i solidaryzuje się z wypowiedziami Księdza Arcybiskupa.

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole:
a) rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze szkolnej katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki sposób, by umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z religii jedynie na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest niezgodne z prawem i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości.
b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z religii mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły, zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie deklaracji jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje zmianę wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia przyznający rodzicom i pełnoletnim uczniom możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać jej corocznego sugerowania poprzez domaganie się składania (bądź nie) deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących są to lekcje religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia z etyki. Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia.

Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roztropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

bp Marek Mendyk
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.

 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
03.07.2020

Szczęść Boże,
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z naszą ofertą podręczników do religii (wykaz numerów w zał.) - szczegółowe informacje na stronie internetowej www.katechizmy.com.pl. Katecheci mogą skorzystać z Bezpłatnych Pakietów Startowych. Oferujemy bazę pomocy dydaktycznych online dostosowaną do każdej jednostki lekcyjnej realizowanej według naszych podręczników.
Proponujemy również bezpłatne szkolenia dla katechetów:
1. Katecheza online z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet i Genial.ly
2. Lekcja z wykorzystaniem kodów QR
3. Zadania interaktywne w katechezie specjalnej
Czas trwania szkolenia oraz tematykę możemy dostosować do oczekiwań.

Wykaz numerów TUTAJ

pozdrawiam
Monika Bidas
Koordynator ds. Katechizmów
Centrum Edukacji Katechetycznej
www.katechizmy.com.pl
tel. +48 15 64 99 766
kom. 781 666 766
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
www.wds.pl
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 
Podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha
30.06.2020

Sosnowiec, dn. 30 czerwca 2020 r.

Drodzy Katecheci,
Przekazuję informację na temat nowych podręczników przygotowanych przez Wydawnictwo św. Wojciecha, grafikę podręczników wraz z cenami, oraz wykaz podręczników. Numer podręcznika do szkoły branżowej będzie po 15 lipca planowany termin powrotu z recenzji.

Wykaz podręczników rok szkolny 2020_2021; Komplety podręczników kl. 0; Komplety podręczników kl. I SP; Komplety podręczników kl.V SP; Komplety podręczników kl. I branżowa; Komplety podręczników kl. I LO

Pozdrawiam serdecznie
Maria Brzostowska
konsultant ds. katechetycznych
Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

 

 
Wakacyjne godziny urzędowania Wydziału Katechetycznego
26.06.2020

Informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od 30 czerwca 2020 r., do 29 sierpnia 2020 r. Wydział Katechetyczny będzie czynny w godz. 9.00 - 13.00 (od wtorku do soboty).


ks. dr Michał Borda

 
Podręczniki z Gaudium
25.06.2020

Szczęść Boże,
w załączeniu wysyłam numery zatwierdzeń do materiałów dydaktycznych (z serii "Z Bogiem przez życie") dla 1 i 5 kl. szkoły podstawowej oraz 1 kl. szkoły ponadpodstawowej.

Numery zatwierdzeń do kl. I SP; Numery zatwierdzeń do kl. V SPNr zatwierdzeń do szkół ponadpodstawowych

Z Panem Bogiem!
Marzena Kosmala

--
Marzena Kosmala
Specjalista ds Marketingu

tel. kom. 793 930 790
tel. 81 442 19 13
www.gaudium.pl

 

 
Podręczniki Wydawnictwa WAM Kraków
24.06.2020

Sosnowiec, dn. 24 czerwca 2020 r.

Drodzy Katecheci,
Przekazuję informację na temat nowych podręczników przygotowanych przez Wydawnictwo WAM z Krakowa.
Więcej szczegółów na stronie:

https://www.katechizmy.pl/art-24096.nowe-katechizmy-wam-2020.html

Łączę wyrazy należnego szacunku,
Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu

 
Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020
18.06.2020

Zakończenie roku szkolnego dla katechetów świeckich i zakonnych – czerwiec 2020 r.

- Dziękuję wszystkim katechetom za trud całorocznej pracy katechetycznej (również on-line) w przedszkolach, szkołach i w parafiach w mijającym roku szkolnym 2019/2020.
- Gratuluję sukcesów uczniów i w większości pozytywnych ocen hospitacyjnych z racji wizytacji kanonicznych.
- Dziękuję serdecznie wszystkim katechetom, którzy sumiennie uczęszczali w minionym roku szkolnym na spotkania formacyjne: dni skupienia, konferencje metodyczne oraz doskonalili swój kunszt katechetyczny przez uczestnictwo w warsztatach oraz dodatkowych konferencjach.
- Dziękuję także katechetom współpracującym z Wydziałem Katechetycznym – przy organizacji spotkań diecezjalnych, rekolekcji oraz za inicjowanie i organizację konkursów religijnych o zasięgu szkolnym, dekanalnym i miejskim. Szczególnie dziękuję dekanalnym koordynatorom konkursów biblijnych dla szkół podstawowych.
- Diecezjalnym Doradcom Metodycznym Religii dziękuję – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone konferencje metodyczne, warsztaty oraz służenie indywidualną pomocą na dyżurach oraz za zaangażowanie w organizację konkursów diecezjalnych.
- Dziękuję organizatorom konkursów – zarówno o zasięgu diecezjalnym, jak i miejskim – za trud i prace włożone w przygotowanie i przeprowadzenie tych imprez na bardzo wysokim poziomie. Podkreślam wagę przeprowadzanych konkursów w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
- Dziękuję także wszystkim katechetom, którzy aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia duszpasterskie organizowane przez parafie i diecezję.

OGŁOSZENIA

1. Bardzo proszę o zgłoszenie bezpośrednio do mnie braków godzin. Zbieram też deklaracje, kto chciałby uczyć w większym wymiarze niż cały etat.

2. Karty formacyjne – proszę oddać w sekretariacie Wydziału lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

3. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 (jeśli pozwoli sytuacja sanitarna) – odbędzie się 29 sierpnia 2020 r., o godz. 9:30 (w sobotę), z udziałem ks. bpa Grzegorza Kaszaka, naszym gościem będzie ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński z Lublina.

4. Proszę o zgłaszanie w Wydziale urlopów zdrowotnych i zwolnień lekarskich przekraczających dwa tygodnie.

5. Ze względu na pandemię rezygnujemy z tradycyjnego (papierowego) Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie ważne materiały będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz przesyłane pocztą elektroniczną. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu bazy mailowej katechetów diecezji sosnowieckiej. Regulaminy konkursów – należy przesłać do dn. 20 lipca 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.sosnowiec.pl. Dekret oraz Uchwała KWK również na stronie internetowej Wydziału.

7. Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Za przygotowanie pytań odpowiada diecezja sosnowiecka. Regulamin jest już na stronie internetowej Wydziału. Obowiązują Dzieje Apostolskie.

8. Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2020/2021:
- Diecezjalna pielgrzymka uczniów szkół podstawowych do Kalwarii Zebrzydowskiej - 6 października 2020 r. (pierwszy wtorek miesiąca października);
- Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 11 marca 2021 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu).

Wszystkim życzę słonecznych i spędzonych z Bogiem wakacji,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych
17.06.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych
„Nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie"

Temat: Prawo do Boga
Termin: 23 – 25 października 2020
Miejsce: Domu Rekolekcyjnym Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

Plan konferencji:

Piątek 23.10.2020

14.00 – otwarcie recepcji, przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00 – Msza Święta
19.00 – kolacja
20.00 – Giełda pomysłów – możliwość prezentacji własnych pomocy, pomysłów na zajęcia a także przedstawienia trudnych sytuacji w szkole/parafii.

Sobota 24.10.2020

07.30 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza
08.15 – śniadanie
09.00 – 10.30 wykłady:
- Msza św. specjalna? ks. dr Bartosz Szoplik
- Osoba z niepełnosprawnością w spojrzeniu filozoficznym, o. dr Michał Handzel OSPPE

10.30 – 11.30 – przerwa kawowa /kiermasz wydawnictw
11.30 – 13.30 - Autyzm w teorii i praktyce, Jerzy Gomuła

13.30 – obiad
15:30 – 18.30 warsztaty (dwa do wyboru):

♦ Technologie komputerowe w katechezie specjalnej – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz
♦ Filcowanie – Małgorzata Staniak - Pracz
♦ Katechetyczna walizka – Artur Sikorski
♦ Komunikacja alternatywna i wspomagająca – Monika Królak

18.30 kolacja
19.30 Wieczór dla Ducha
21.00 Apel Jasnogórski z zawierzeniem pracy katechetycznej i uczniów Matce Najświętszej

Niedziela 25.10.2020

09.00 śniadanie
10.00 – Gość specjalny: Siostra Agnieszka Chwalińska, Bośnia
11.30 Msza Święta
13.00 obiad

Pełny koszt uczestnictwa, zakwaterowania i posiłków (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę) to 300 zł.

Zgłaszać się można wypełniając formularz znajdujący się na stronie archidiecezji warszawskiej w zakładce serwis dla katechetów od dnia 1.09.2020.

Zamknięcie listy udziału konferencji upływa z dniem 15.10.2020.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu 601934887.

 
Zaproszenie na konferencję w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego "WOM" w Katowicach
17.06.2020

Zaproszenie na konferencję w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego "WOM" w Katowicach

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI, PRYMAS TYSIĄCLECIA – DUCHOWY, SPOŁECZNY, POLITYCZNY WIZJONER, TWÓRCA TEOLOGII NARODU

Sejmik Śląski ogłosił rok 2020 Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę podjęto na posiedzeniu 13. stycznia w związku ze zbliżającą się beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, katowicki RODN „WOM", mieszczący się przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zaprasza do udziału w konferencji (off-line) poświęconej prymasowi Wyszyńskiemu.

Więcej szczegółów:
https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=258100%2FStefan_Kardynal_Wyszynski%2C_Prymas_Tysiaclecia_%E2%80%93_duchowy%2C_spoleczny%2C_polityczny_wizjoner%2C_tworca_teologii_narodu&fbclid=IwAR3wv7v9xq_k4-GWkCWOgC50a0pIxaVv_NYdZ9s6aUmDHyShd7xNHnEY2S0

Z pozdrowieniami,

ks. dr Michał Borda

 
Dekret w sprawie nowych podręczników
16.05.2020

Drodzy Katecheci!
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału.


Dekret oraz Uchwała: http://www.katecheza.sosnowiec.pl/prawo/dokumenty-kocioa/598-uchwaa-w-sprawie-obowizywania-podstawy-programowej-katechezy-kocioa-katolickiego-w-polsce-i-programow-nauczania-religii-oraz-oceny-podrcznikow

Z kapłańskim pozdrowieniem,
ks. Michał Borda

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2