XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
DUMNI Z EWANGELII I Z POLSKI

Terminy poszczególnych etapów:

Ø  etap szkolny - 20 listopada 2019 r., g. 11.00

Ø  etap diecezjalny – 4 marca 2020 r. g. 10.00

Ø  etap ogólnopolski – 16-18 kwietnia 2020 r. w Przemyślu.

  

Więcej informacji opublikowano na stronie www.otk.pl.