VI Diecezjalny Konkurs Plastyczny: Najpiękniejsza palma wielkanocna

VI Diecezjalny Konkurs Plastyczny

Najpiękniejsza palma wielkanocna

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

Parafia św. Jadwigi Królowej – Dąbrowa Górnicza

                  

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół nr 2 w Dąbrowie Górniczej

ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VI

Termin dostarczania palm wielkanocnych:

Do 01.04.2019 r. — proszę podać nazwisko i tel. kontaktowy opiekuna.

12.04.2019 r. godz.10.00 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

Każda szkoła dostarcza po 3 prace z każdej kategorii wiekowej kl. I-III i IV –VI

Uczniowie nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

CELE KONKURSU:

 • podtrzymywanie tradycji wielkanocnej;
 • rozwijanie wyobraźni i piękna;
 • wykorzystywanie umiejętności i zdolności uczniów do twórczości
  plastycznych;
 • integracja dzieci szkół podstawowych z terenu miasta.
 • indywidualnie
 • różnymi technikami;
 • używając różnorodnych materiałów;
 • wielkość palm od 1 m do 1,5 m
 • palma powinna posiadać /czytelną/ metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych.
 • piękno palm
 • estetykę wykonania palm i samodzielność
 • dobór materiałów

Zasady uczestnictwa:

Uczniowie klas I-III i IV-VI wykonują palmy wielkanocne:

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

TERMIN:

UWAGA !!!  zmiana terminu

szczegóły: TUTAJ

05.04.2019 r. zapraszamy uczniów prac nagrodzonych wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie dyplomów i nagród.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie.

Przebieg spotkania:

1. Powitanie o godz. 11:00.

2. Krótki montaż wielkanocny.

3. Ogłoszenie wyników - wręczenie nagród i dyplomów.

4. Słodki poczęstunek.

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Ewa Młoczkowska tel. 693331648 i Anna Pastusiak tel. 501776020