XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

                                         XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

PATRONAT HONOROWY:

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

- Parafia św. Floriana Męczennika w Sosnowcu

ORGANIZATOR:

- Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

ADRESACI:

- Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Sosnowcu

- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych w Sosnowcu

CELE KONKURSU:

- pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego,

- pogłębienie uczuć religijnych,

- rozwijanie duchowości uczniów,

- popularyzacja piosenek religijnych,

- rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów,

- integracja środowiska uczniowskiego w naszym mieście,

- aktywizacja nauczycieli do pracy przy organizacji konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  • Konkurs odbywa się w kategorii: solista, duet, zespół (min 4 max 6 osób).
  • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VIII.
  • Komisja w etapie szkolny wyłania w każdej kategorii wiekowej zwycięzcę, który przechodzi do etapu międzyszkolnego: 1 solista, 1 duet, 1 zespół.
  • Uczestnicy wykonują 1 utwór o tematyce religijnej (max 3 zwrotki).
  • Opiekunowie zapewniają wykonawcą podkład muzyczny do prezentowanego utworu.
  • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, magnetofon, gitarę.
    • czystość wykonania
    • wrażenie artystyczne

W prezentacji będzie brana pod uwagę:

TERMIN: 22 marca 2019 r.

Zgłoszenia do konkursunależy przekazać do 8 marca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

ul. Kisielewskiego 4 b tel. 32/263 17 30

Zgłoszenia należy przesłać faksem na karcie podpisanej przez dyrektora szkoły i wypełnionej komputerowo.

Planowany przebieg konkursu:

- rozpoczęcie godz. 13:00

- prezentacja piosenek

- poczęstunek

- ogłoszenie wyników- wręczenie nagród

KOORDYNATORZY KONKURSU:

mgr Agnieszka Furtacz – tel. 511-839-029

mgr Joanna Zyguła