III DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY „HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

III DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY

„HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

PATRONAT HONOROWY:

Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Michał Borda

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Gołonoska 23

tel./fax (32) 264-02-14

ADRESACI:

Uczniowie klas I szkół podstawowych,

- uczestnicy mogą być zgłaszani przez różne placówki: szkoły, parafie, ośrodki kultury, a także indywidualnie.

CELE KONKURSU:

 • Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów.
 • Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych.
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Popularyzacja kolęd i pastorałek.
 • Uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo kolęd.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji.
 • Rozwijanie kreatywności uczniów.
 • Pobudzenie do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

  ZASADY UCZESTNICTWA:

  • Utwór może być wykonywany przez solistę.
  • Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden utwór.
  • Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika.
  • Każdy utwór muzyczny powinien trwać nie dłużej niż 4 minuty.
  • Jury oceniać będzie:
   • dobór repertuaru,

   • intonację,

   • emisję głosu, dykcję,

   • ogólny wyraz artystyczny

  • Akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany z płyty CD lub grany na żywo.
  • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, a opiekunowie podziękowanie.
  • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich występów w celu promocji talentu uczestników oraz idei konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.
  • Zgłoszenie do konkursu należy przesłać za pośrednictwem fax: (32)264-02-14, w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2019 r. według poniższego wzoru: placówka, pełne imię i nazwisko ucznia, pełne imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, tytuł kolędy.
  • Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić drukowanymi literami.

  TERMIN:

  Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 26 dnia 11.01.2019 r.
  o godz. 11:00.

  KOORDYNATORZY KONKURSU:

  mgr Monika Kijanka, tel. (32) 264-02-14

  STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

   

  www.sp26dg.edupage.org